Traditionel kørsel

Formålet med Traditionel Kørsel er at bevare den klassiske kørestil med originale vogne og vogntyper.
Ved stævner for Traditionel Kørsel lægges især vægt på ekvipagens helhed såvel som detaljer samt kuskens kørestil og håndtering af hestene. Sikkerhed samt hestenes tilstand indgår også i bedømmelsen.
Traditionel Kørsel består af i hovedtrækkene af 2-3 discipliner, som vil fremgå af proportionerne for det enkelte stævne.
- Den første disciplin er en præsentation, hvor ekvipagen bliver bedømt af en eller flere dommere.
- Anden disciplin er en rute på ca. 12-17 km som køres på tid, og hvor der tages hensyn til vogntype, samt til om man tilmelder pony, hest eller tung hest, 1-spænder, 2-spand, 4-spand eller tandem. Andre forspændinger er ligeledes velkomne.
I forbindelse med ruten - turen i naturen - skal man igennem 5-7 præcisionstests, hvor tiden indregnes i tiden for ruten.
- Den tredie disciplin er en keglekørsel, og er valgfri for stævneledelsen, men ikke for deltageren, såfremt ledelsen har valgt at afholde keglekørsel med mindre andet fremgår af proportionerne for stævnet. Man vil blive tildelt strafpoint for ikke at prøve da man deltager på lige fod med andre kuske i klassen. Dispensation og kørsel uden for konkurrence kan aftales med overdommeren. Banen svarer til de keglebaner man kører ved almindelige stævner, dog færre porte og der skal være plads til lange og store vogne.

Læs mere om traditionel kørsel her

Nyt fra Traditionel Kørsel

Dommere

Reglementer m.v.