Sikkerhed
Sikkerhedsudstyr

Det er en god ide altid at have sin mobiltelefon med, når man kører med hest og vogn. Vær altid mindst 2 på vognen, som begge er i stand til at håndtere en hest.

Børn og unge under 18 år skal bære godkendt ridehjelm / cykelhjelm ved omgang med hesten og ved kørslen. Alle over 18 år anbefales, at anvende godkendt ridehjelm af sikkerhedsmæssige årsager. 
Ved konkurrencekørsel er der særlige sikkerhedsforanstaltninger 

 

Færdsel i trafikken

Når man kører med hest i trafikken, bliver ekvipagen betragtet som et langsomt kørende køretøj, der hører til på vejen i højre side og ikke på cykelstierne.

Færdselslovens bestemmelser siger, at et køretøj ikke må føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet på betryggende måde.

Ingen må lade heste færdes på en vej, uden at de er forsvarligt bevogtet, de må ikke tøjres, således at de kan nå ind på vejen, og såfremt hesten/hestene ikke er tøjret, skal de være adskilt fra vej ved en forsvarlig indhegning.

Vogne skal være forsynet med lys og reflekser som andre køretøjer.

Se yderligere information fra færdselsloven her 

 

Lovpligtig ansvarsforsikring for hesten

Den 1. juli 2008 trådte en ny lov i kraft om objektivt ansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste. Denne lov siger bl.a.:

§ 30a. Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, som hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde.

Stk 2. Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget for forsikringspligten er heste, der holdes af det offentlige.

§30b. Bestemmelsen i anden lovgivning om objektivt ansvar for skade forvoldt af løsgående heste, som påhviler hestens ejer eller andre, finder ikke anvendelse, hvis der kan pålægges ansvar i medfør af § 30a. stk. 1.

 

Heste skal ansvarsforsikres.

Løsgående heste er i denne forbindelse heste, som er brudt ud af fold eller stald, eller er rendt fra rytter, kusk eller staldfolk. Ovennævnte lovændring medfører, at gamle regler om, at hvis et hegn blev fundet forsvarligt, eller ejeren havde gjort, hvad han kunne for at indfange hesten, så var vedkommende ansvarsfri, gælder ikke længere.

Person forsikringer:
Såvel kuske som grooms og passagerer skal have egen gyldig ansvars- / ulykkesforsikring.
Børn under 18 år skal være dækket af forældremyndighedshavernes forsikring.

Dansk Køre Forbund har via association med Dansk Idræts Forbund en forsikring, der dækker skader på personer, som er "ansat" ved stævnet, dvs. officials og hjælpere, der er i gang med deres pålagte aktivitet.
Dansk Køre Forbund påtager sig ikke ansvar for alle andre på stævnepladsen, eksempelvis deltagere og tilskuere.