Etiske regler for omgang med heste

FEI's regler:
FEI's Reglement for internationale kombinerede kørestævner

Kapitel 1: Almindelige bestemmelser

Artikel 900 Hestevelfærd – etiske regler for omgang med heste

 

FEI forventer, at alle, der er involveret i international hestesport, handler efter FEI's etiske regler for omgang med heste (code of conduct) og anerkender og accepterer, at hestens velfærd altid går forud og aldrig må være underordnet i forhold til konkurrencemæssige eller kommercielle indflydelser.

 

1. På alle niveauer under forberedelse og træning af konkurrenceheste, må hestenes velfærd gå forud for alle andre krav. Dette inkluderer god hestebehandling, træningsmetoder, seletøj, skoning og transport.

 

2. Heste og deltagere skal være i form, kompetente, sunde og raske, før de kan tillades at konkurrere. Dette omfatter medicinering, kirurgiske indgreb som truer velfærd eller sikkerhed, hoppers drægtighed og misbrug af hjælpemidler.

 

3. Stævner må ikke skade hestevelfærd. Dette indbefatter at være særlig opmærksom på konkurrenceområderne, banernes belægning, vejrforhold, opstaldning, pladsens sikkerhed og hestens kondition for videre rejse efter stævnet.

 

4. Man må anstrenge sig for at sikre, at der bliver taget sig ordentligt af hestene efter de har deltaget i konkurrence, og at de behandles humant, når deres konkurrencekarriere er ovre. Dette dækker behørig veterinær pleje, konkurrenceskader, aflivning og otium

 

5. FEI tilråder, at alle, der er involveret i hestesport, opnår det højest mulige niveau af uddannelse indenfor deres område.