Pløjning

Markarbejde med heste er en tradition, der går flere tusinde år tilbage.
Okser og heste var før i tiden eneste mulighed for at forbedre jorden og tilså markerne som grundlag for en god avl. I ulande pløjes stadig med okser – af nød. Herhjemme pløjer vi med heste – af lyst, og danske hestepløjere er i dag blandt de bedste ved internationale konkurrencer.
Køreselskaberne under Dansk Køre Forbund afholder primært pløjestævner i efteråret, hvor pløjerne dyster i den ædle kunst at pløje med heste.
Der pløjes efter det gældende pløjereglement


Nyt fra pløjeudvalget

 

Pløjeudvalg

Formand (DKS) Henrik Mikkelsen  Ødemarksvej 10, 4190 Munke Bjergby                        40266309 hemos@mail.tele.dk
Næstformand (MKS) Erling Larsen Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro 21838123  brusenvej5@gmail.com
Sekretær (HKR) Jens Juul Andersen Rødehusvej 31, Vive, 9560 Hadsund 28773989 jensjuul60@gmail.com 
BKS Holger Jørgensen Birgersvej 50, 3720 Åkirkeby 30705258 hils.j@pc.dk
FKS Niels Peder Hansen Langager 14, Nordmarken, 5471 Søndersø 21171338 nordmarkensheste@live.dk
Reglement pløjning Beregnings og resultatskema
Dommerskema Vejledning - Resultatberegning i regneark
Dybde og breddemåling Dommer liste

Pløjeprogram indtastning og udskrivning