Landsstævner, Championater, Turneringer, Nationale og Internationale mesterskaber

 

 Landsstævner 2021

DKS CAI2* + Landsstævne 28. april – 2. maj 2021
SKS 21. - 23. maj 2021
VK 12. - 13. juni 2021
SSK 19. - 20. juni 2021 
FKS    2. – 4. juli 2021
MKS    3. – 5. september 2021
DKS    3. – 5. september 2021


Championater

DKF Championat i konkurrencekørsel
Afholdes hvert år.

DKF Ungdoms Championat i konkurrencekørsel for børn og unge til og med 21 år
Afholdes hvert år.

 

Turneringer

Dansk Køre Forbund afholder ikke selv turneringer, det gøres lokalt i Køreselskaber, grupper af Køreselskaber og grupper af Køreselskaber og Køreforeninger. Turneringer kører normalt over et år og afsluttes med en finale.

Eksempler på Turneringer:

     TopCup.:Udendørs konkurrence i forhindringskørsel (keglekørsel)
     
DressurCup: Udendørs dressurkonkurrence
     
MaratonCup: Indendørs kørestævne med en bane med kombineret maraton- og kegleforhindringer
     
TØS: Indendørs kørestævne med dressur og en bane med kombineret maraton- og kegleforhindringer
    

Nationale mesterskaber

DM og DKF Mesterskaberne i konkurrencekørsel

Afholdes hvert andet år, i de lige år. Arrangementet går på omgang mellem følgende 3 køreselskaber Dansk Køre Selskab (DKS), Slesvigske Køreselskab (SKS) og Vendsyssel Køreselskab (VK), der i så stor udstrækning som muligt samarbejder med de andre køreselskaber i DKF om opgaven.  Det sker i tæt samarbejde med Køreudvalget.
 

DM & DKF-Mesterskaber 2020 er pga Corona udsat til den 21 – 25 juli 2021 og afholdes på Revsø Rideskole i Sommersted.
I samme periode og på samme sted afholdes NM/NBCH (Nordisk Mesterskab /Nordic Baltic Championship)
Se mere nedenunder.
                                               

                       Klasser og ændrede kvalifikationskrav til DM & DKF Mesterskab 2021

                       Kvalifikationsliste til DM og DKF Mesterskaberne 2021 - kommer senere
                       Propositioner til DM og DKF Mesterskaberne   -  kommer senere

Tilmelding til internationale FEI stævner og FEI mesterskaber

Tilmelding til internationale FEI stævner og FEI mesterskaber
 

Internationale mesterskaber

NM/NBCH (Nordisk Mesterskab/Nordic Baltic Championship) i konkurrencekørsel Afholdes hvert andet år, i de ulige år. Deltagerne kommer fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, og er ifølge nordisk overenskomst åbent for de tre baltiske lande, der dog indtil i dag endnu ikke har meldt nogle deltagere til. Stævnet afholdes som et internationalt FEI-stævne i henhold til gældende FEI reglement for konkurrencekørsel. Arrangementet går på omgang mellem de nordiske lande i rækkefølgen Danmark, Sverige, Finland, Norge. Der afholdes både individuelle mesterskaber og holdmesterskaber i 1- og 2-spand hest og pony, samt for Children, Juniorer og Young Drivers. 
Se Kørereglementet for NBCH (Nordic Baltic Championchip) fra 15.12.2020. 


                     Klasser og kvalifikationskrav til NM/NBCH 2021

 

EM for Children, Juniorer og Young Drivers - d. 26 - 29. august 2021, Lamotte Beuvron, Frankrig
Afholdes hvert andet år i de lige år. Dog er 2020 flyttet til 2021 grundet Covid19
Kvalifikationskrav til EM for Children, Juniorer og Young Drivers 2021 (OBS! 2 sider)

VM for 1-spand hest 
Afholdes hvert andet år i de lige år.

VM for 2-spand hest - d. 8-12. september 2021, Kronenberg, Holland
Afholdes hvert andet år i de ulige år.
Kvalifikationskrav VM for 2-spand hest 2021

VM for 4-spand hest 
Afholdes hvert fjerde år i lige år, og World Equestian Games hvert fjerde år også i lige år.

VM for 1-, 2-, og 4-spand pony - d. 16-19. september 2021, Le Pin au Haras, Frankrig
Afholdes hvert andet år, i de ulige år, som et kombineret stævne, hvor der både er individuelle mesterskaber i 1-, 2- og 4-spand pony og et kombineret holdmesterskab.
Kvalifikationskrav VM for 1-,2-, og 4-spand pony 2021  (OBS! 2 sider)

VM for Para-kuske - d. 5-8. august 2021, Schildau, Tyskland
Kan afholdes hvert år.
Kvalifikationskrav VM for Para kuske 2021

VM for unge heste - d. 30 september - 3. oktober 2021, Mezöheyges, Ungarn
Afholdes hvert år.
Kvalifikationskrav VM for unge heste 2021