Udvalget for Traditionel Kørekultur


Udvalget for Traditionel Kørekulturs formål er 

  1. at yde DKF’s ledelse og medlemmer bistand i sager omkring traditionel kørekultur.
  2. At udbrede kendskabet til og arbejde for bevarelse af en levende traditionel kørekultur.
  3. At opretholde et dansk reglement for stævner i Traditionel Kørsel.
  4. At give vejledning til de selskaber/foreninger under DKF, der ønsker at afholde stævner i Traditionel Kørsel.
  5. At yde støtte og vejledning til de dommere, som benyttes ved stævner i Traditionel Kørsel.
  6. At afholde arrangementer for DKF´s medlemmer med det formål at udbrede den kulturhistoriske viden om det brede spektrum af hestens brug som trækdyr.
  7. Opretholde kontakt til de organisationer, museer og private samlinger i ind og udland, som beskæftiger sig med traditionel kørekultur og andet arbejde med hestekraft.


Udvalget for Traditionel Kørekulturs formål og forretningsorden
 

OBS OBS OBS!! Kuskelicens for Brugskørsel, Tømmertræk, Traditionel, Pløjning er 100 kr årligt
Ansøgning om kuskelicens - excel 

Nyt fra Udvalget for Traditionel Kørekultur


Medlemmer i Udvalget for Traditionel Kørekultur:

Formand SSK Carsten Brix Grydehøjsvej 11, 4941 Bandholm 54788420 / 23669975 brixhestevogn@outlook.dk
Næstformand ØKS Ivan Bak Ryvej 72, Møldrup, 8772 Østbirk 20992462 ivan@hjulmager.dk
Sekretær ØKS Anders Horsbøl Nielsen Lindbækvej 13, 8762 Flemming 24952979 andershorsboelnielsen@mail.dk
SKS Svend Erik Raun Rugbjerg, 6230 Rødekro 21752158 hjaruplund3@2net.dk
VK Flemming Nielsen Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev 40447843 flemmingskorstensfejer@gmail.com
FKS Henri Hage Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup 40135213 henrihage@privat.dk
FKS Mads Milling Høje Dong 12, 2630 Stenstrup 20283433 mm@alusteel.dk

Nyttige Links:

Udvalget for Traditionel Kørekulturs Facebook side

Karetmager.dk

Stævner 2023

Vestjysk Køreselskab på Hjerl Hede: 17 - 18 juni
Fyns Køreselskab på Brahetrolleborg: 16 juli
Østjysk Køreselskab på Gl. Estrup: 12 august
Dansk Køre Forbund 50 års jubilæum: 19 august
Vensyssel Køreforening: 2 september på [www.voergaardslot.dk](http://www.voergaardslot.dk/

 

Dommere i Traditionel kørsel

Reglementer m.v. for Traditionel Kørsel - fra 2022

Traditionel kørsel - fra den tidligere side

Nyt fra Traditionel kørsel - fra den tidligere side