Lette programmer for hest og pony

 

40 x 80 m dressurbane
 

Dressurprogram DKF - let-1 2023
Ingen ændringer i selve programmet

Dressurprogram DKF - let-1 2023 Skema redigeret 24.03.2024

Dressurprogram DKF - let-1 2023 Skitse redigeret 24.03.2024

 

Dressurprogram DKF - let-2 2024

Dressurprogram DKF – Let-2 2024 Skema dateret 21.01.2024

Dressurprogram DKF – Let-2 2024 Skitse dateret 21.01.2024